Beleidsplan en jaarverslagen

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkostenvergoeding betaald.
Hieronder vind je de jaarverslagen van onze balans en baten en lasten over de afgelopen jaren.

ANBI

Van de belastingdienst hebben we de certificering Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Dat betekent dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen én dat wij geen belasting over giften hoeven te betalen. Giften komen daardoor geheel ten goede aan HVC.  Daar staat tegenover dat wij verplicht zijn openheid over ons werk te geven. Op deze pagina vind je alle informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Gegevens Stichting Hart voor Cambodja

Adres Schoonstersland 59, 7951 HN Staphorst
E-mail info@hartvoorcambodja.nl
IBAN ING NL20INGB0003183491
IBAN RABOBANK NL76RABO0102717419
RSIN (ficaal nummer) 818035055

bestuur

Voorzitter Yean Weerman
Secretaris Marco Weerman
Penningmeester Paul de Bruijn
Algemeen bestuurslid Ron Thijsen
Algemeen bestuurslid Liën Weerman