Wil jij donateur worden? Mail ons dan op info@hartvoorcambodja.nl.

We ontvangen graag de volgende gegevens van je:

  • Ik word donateur per maand/kwartaal/jaar/eenmalig
  • Hoogte van de donatie
  • IBAN/rekeningnummer
  • Voornaam, voorletters, achternaam
  • Straat, huisnummer, postcode, woonplaats
  • Datum

Ik machtig HVC om het aangegeven bedrag per gewenste periode af te schrijven van mijn bank- of girorekening. Ik ontvang een bevestiging van mijn aanmelding per e-mail of gewone post. Je kunt altijd (ook zonder vermelding van reden) jouw machtiging intrekken en binnen 30 dagen na afschrijving het bedrag terug laten storten.